Cirurgia ortopèdica i traumatologia

Cirurgia ortopèdica i traumatologia
 Dr. Xavier Pelfort, director del Servei
Av. Catalunya, 11
08700   Igualada   (Barcelona)
T. 938075500
xpelfortcsa.cat
www.csa.cat

L'organització del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) està orientada principalment a donar resposta a les necessitats canviants i diferents dels pacients amb patologia de l'Aparell Locomotor, a facilitar l'activitat assistencial tant dels seus professionals mèdics com d'infermeria i rehabilitació amb criteris de qualitat, eficiència i sostenibilitat, a potenciar la formació continuada del cos facultatiu, tant del staff com dels especialistes en formació, a permetre la incorporació gradual de noves tècniques i de sistemes de treball, i finalment, a la introducció de la cultura d'avaluació dels resultats encaminada a la millora en l'atenció percebuda pels pacients.

 Descripció del servei

Els professionals mèdics són responsables del diagnòstic i tractament de les patologies que afecten el sistema musculoesquelètic, tant traumàtiques com degeneratives, quirúrgiques o no quirúrgiques, dintre de la nostra cartera de serveis (Case-Mix), dels pacients atesos en el Servei de COT. Així mateix, els professionals són responsables del control i millora de la qualitat assistencial donada la participació en els programes assistencials i no assistencials establerts per l'Hospital i de l'acompliment dels objectius institucionals i normes que estableixi la institució.

Director del Servei

 • Dr. Xavier Pelfort   

Metges especialistes adjunts del Staff:

 • Dr. Hussein Berjaoui 
 • Dr. Lluís Cañamares  
 • Dr. Mohamad Charaf  
 • Dr. Joan Cornet
 • Dr. Enrique Fernández Bengoa  
 • Dr. Antonio Fernández Guerrero (Staff i Urgències)  
 • Dr. Josep Gisbert  
 • Dra. Patricia Marimón
 • Dr. Matias Sala
 • Dr. Xavier Serra 
 • Dr. Joan Miquel 
 • Dr. Pau Rigol
 • Dr. Sergi Gil

Metges especialistes adjunts a Urgències:

 • Dr. Josep Cortina
 • Dra. Ester García
 • Dra. Cristina Medrano
 • Dra. Ester Navarro
 • Dr. Pere Vancells

Equip facultatiu de COT 1

Equip d'infermeria torn matí
Equip d'infermeria torn matí
Equip d'infermeria torn tarda
Equip d'infermeria torn tarda

Equip d'infermeria torn nit A
Equip d'infermeria torn nit A
Equip d'infermeria torn nit B
Equip d'infermeria torn nit B

Unitats

 

1. Unitat de l'Extremitat Superior

 • Dr. Joan Cornet (Coordinador) 
 • Dra. Patrícia Marimon

2. Unitat de l'Extremitat Inferior

 • Dr. Enrique Fdez. Bengoa  
 • Dr. Josep Gisbert
 • Dr. Lluís Cañamares
 • Dr. Hussein Berjaoui
 • Dr. Xavier Serra  

3. Unitat de Patologia de Columna

 • Dr. Mohamed Charaf
 • Dr. Matías Sala
 • Dr. Antonio Fdez. Guerrero

4. Unitat d'Ortogeriatria d'Aguts (UGA)

 • Dra. Patricia Marimón (Coordinadora)
 • Dr. Joan Cornet

5. Unitat de Traumatologia (Consulta Trauma/Guixos)

 • Dr. Enrique Fdez. Bengoa (Coordinador)
 • Dr. Mohamed Charaf
 • Dr. Lluís Cañamares
 • Dra. Patricia Marimón    
 • Dr. Josep Gisbert

   

6. Unitat d'Ortopedia Infantil

 • Dr. Sergi Gil

Equips i Responsables


Equip d'Urgències

 • Dr. Antonio Fdez. Guerrero (Coordinador)
 • Dra. Cristina Medrano
 • Dra. Ester Navarro
 • Dr. Pere Vancells
 • Dra. Ester García
 • Dr. Josep Cortina

Responsables de la relació amb l'Assistencia Primaria, CCEE i Consultes On-line

 • Dr. Matías Sala (Coordinador)


Responsables de la Docència i Formació dels Residents

 • Dr. Lluís Cañamares (Coordinador) 
 • Dr. Mohamed Charaf  


Responsables de l'Avaluació pre-operatoria en Cirurgia Electiva de Maluc i Genoll (Fast-Track )

 • Dr. Enrique Fdez. Bengoa  


Responsables de Quiròfan

 • Dr. Joan Cornet (Coordinador) 
 • Dra. Patricia Marimón  

Responsables de Infeccions

 • Dr. Xavier Serra (Coordinador) 
 • Dr. Enrique Fdez. Bengoa

Responsable de Terapia Transfusional

 • Dr. Hussein Berjaoui  


Responsable d'Histories Clíniques

 • Dra. Patricia Marimón


Responsable de Recerca

 • Dr. Matías Sala  


Responsable de Farmàcia

 • Dr. Josep Gisbert


Responsable de Mortalitat

 

Cartera de Serveis (Case-Mix)

 

 

 

EXTREMITAT SUPERIOR

 

 

CINTURA ESCAPULAR, HÚMER PROXIMAL I DIÀFISI

 • Fractures de clavícula. Tractament conservador/Osteosíntesi
 • Luxació A.C. Tractament conservador/Quirúrgic
 • Fractures d'escàpula. Tractament conservador/Osteosíntesi
 • Pinçament subacromial. Tractament conservador/quirúrgic (via oberta/per artroscòpia)
 • Lesió del manegot dels rotadors. Tractament conservador/quirúrgic (via oberta/per artroscòpia)
 • Luxacions recidivants d'espatlla. Tractament conservador/quirúrgic (via oberta/per artroscòpia)
 • Artrosi Gleno-Humeral. Artroplàstia Total/Parcial amb pròtesi
 • Fractures de l'húmer proximal. Tractament conservador/Osteosíntesi/Artroplàstia
 • Fractures de la diàfisi humeral. Tractament conservador/quirúrgic (plaques, claus endomedulars)
 • Fractures periprotèsiques. Osteosíntesi
 • Osteotomies correctives de l'húmer

   

COLZE, AVANTBRAÇ PROXIMAL I DIÀFISI

 • Fractures cap de radi. Osteosíntesi/Artropàstia amb pròtesi
 • Fractures supra-intercondílees o parcials del colze. Osteosíntesi
 • Fractures cúbit i/o radi: Tractament conservador/Osteosíntesi
 • Artrolisi del colze
 • Osteotomies correctives radi

   

CANELL I MÀ

 • Fractures de l'extremitat distal del cúbit i radi. Tractament conservador/Osteosíntesi
 • Rizartrosi. Artroplàstia TP – MTC
 • Pseudartrosi d'escafoides. Tractament quirúrgic
 • Artritis MTC-P. Artroplàstia MTC-P
 • Artritis IF. Artroplastia IF/Artrodesi
 • Tenorràfia
 • Tenolisi

    

GENERAL

 • Artrocentesi i drenatges de les diferents articulacions
 • Cirurgia descompressiva de les síndromes canaliculars (nervis radial, cubital i mitjà)  
 • Sinovectomies (canell, colze, dits)
 • Plàstia cutània
 • Sutura nerviosa
 • Sutura vascular

    

EXTREMITAT INFERIOR

MALUC I DIAFISI FEMORAL

 • Coxartrosi/Artritis inflamatòries/NAV. Artroplàstia Total Cimentada/No Cimentada/Híbrida
 • Afluixaments/Desgast/Infecció. Cirurgia de revisió en 1-2 temps
 • Pinçament Fèmoro-acetabular/Lesions del Labrum. Osteochondroplàstia, reinserció del Labrum via oberta
 • Fractures subcapitals de fèmur. Osteosíntesi/ATM/Pròtesi Monopolar/Bipolar/Ressecció
 • Fractures Per-subtrocantèriques. Osteosíntesi DHS/Claus endomedul.lars enforrellats
 • Infiltracions, Aspiracions, Drenatge articular (via anterior, lateral o posterior)
 • Osteonecrosis del Cap de Fèmur. Forage  
 • Fractures Diáfisi Femoral i Periprotèsiques. Osteosíntesi

    

GENOLL, EXTREMITAT DISTAL DEL FÈMUR I PROXIMAL DE LA TÍBIA

 • Patologia meniscal, cossos lliures, osteocondritis. Tractament Artroscòpic
 • Lesió del LCA aguda, crònica, recidiva. Tractament Artroscòpic
 • Síndrome d'hiperpressió rotuliana externa. Secció de l'aleta rotuliana/Ficat
 • Luxació recidivant de ròtula. Reconstrucció lligamentosa
 • Genu Valgo. Osteotomia varització femoral distal (Open wedge/Closing wedge)
 • Genu Varo. Osteotomia de valguització tibial proximal (Open wedge/Closing wedge)
 • Fractures del fèmur distal. Osteosíntesi
 • Fractures de l'altiplà tibial. Osteosíntesi

   

PEU, TURMELL, DIAFISI TIBIAL

 • Hallux valgus, rigidus. Osteotomies/Artroplàsties/Artrodesis  
 • Dits en martell. Osteotomies de ressecció
 • Metatarsalgia. Osteotomies de Weil
 • Fascitis plantar/Espoló Calcani. Tractament conservador/quirúrgic
 • Fractures bi-trimal.leolars. Tractament conservador/Quirúrgic  
 • Fractures dels ossos del tars, MTT, dits. Tractament conservador/Quirúrgic
 • Fractures diàfisi i/o piló tibial (obertes/tancades). Tractament conservador/Quirúrgic  
 • Seqüeles fractures del piló tibial. Artrodesi del turmell  
 • Lesións més greus o peu diabètic. Amputacions parcials o totals
 • Artritis post-traumàtiques retropeu. Artrodesi parcials Chopart/Lysfrank
 • Inestabilitats lligamentoses del turmell. Plàsties tendinoses
 • Pèrdua de cobertura cutània. Plàsties cutànies

    

COLUMNA

 

CERVICAL I LUMBAR

 • Hèrnia Discal. Discectomia
 • Canal estret. Descompressió (Laminectomia)
 • Inestabilitat (traumàtica o degenerativa)
  • Artrodesi Cervical Anterior  
  • Artrodesi Lumbar Posterior. Fixació interpedicular + empelts ossis
 • Combinacions (Lumbar): Discopaties, Espondilosis, Inestabilitat. Descompressió posterior + Artrodesi
 • Tractament del dolor lumbar:
  • Espondilòtic, S. Facetari. Infiltracions facetaries/Rizolisi  
  • Radiculàlgia. Infiltracions peridurals   
 • Osteoporòtic. Vertebroplàstia

   

TRAUMATOLOGIA GENERAL

 • Fractures/Luxacions: Reducció a cel tancat/obert
 • Immobilització amb embenat enguixat
 • Traccions percutànies i transòssies
 • Osteosíntesi:
  • Claus endomedul•lars  
  • Plaques cargolades: DCP, especials (Phylos, Canell)  
  • Cargol-plaques: DHS
  • Cargol-clau endomedul·lar enferrollat
  • Cargols a compressió/canulats
  • Agulles de Kirschner
  • Obenc sobre agulles de Kirschner  
 • Osteotaxi (Fixadors Externs) per fractures obertes o parts toves en mal estat
 • Aport d'empelts ossis (Autoempelts, Aloempelts). De banc o liofilitzats.
 • Artroplàsties d'implant: maluc, espatlla, cap de radi

   

ORTOPÈDIA INFANTIL

 • Deformitats congènites del peu. Reducció, alliberament de parts toves i estabilització
 • Deformitats congènites del maluc. Reducció i estabilització
 • Epifisiolisi del cap femoral. Reducció i estabilització amb agulles de Kirschner o cargols canulats
 • Epifisiolisi traumàtiques. Tractament ortopèdic o quirúrgic
 • Fractures en tall vert. Reducció i immobilització amb guix
 • Fractures en general. Tractament ortopèdic o quirúrgic segons tipus, desplaçament, afectació articular
 • Pronació dolorosa. Reducció

    

INFECCIONS

 • Desbridaments articulars: per cirurgia oberta/per artroscòpia
 • Posada a pla òssia
 • Curetatge ossi de cavitats Farciment amb empelts ossis/ ciments amb antibiòtics
 • Artroplàstia de resecció: maluc, genoll, cap de radi, espatlla

   

Tipus d'Ingrès

ESTANDARD


Pacient quirúrgic o no quirúrgic ingressat via urgències o per cirurgia electiva pel que es preveu que la seva estada hospitàlaria sigui de tres o més dies.

FAST-TRACK


Tipus d'ingrés que fa referència a la cirurgia electiva protèsica de maluc i genoll, de característiques similars a l'ingrés estandard amb una estada estimada entre tres i cinc dies.

CMA


Fa referència a la Cirurgia Major Ambulatòria. El malalt no ingressa, però passa unes hores a l'Hospital i després torna al seu domicili o residència. El procediment clínic que es practica es menys traumàtic que el que ocasiona un ingrés estandard i les caracterÍstiques del malalt ho permeten. Sovint requereix anestesia general o raquídia.
UCSI (Unitat de Cirurgia sense Ingrès). Exemples:

 • Alliberament canalicular del nervi mitjà, cubital o radial  
 • Alliberament de beines tendinoses: dits en resort, De Quervain  
 • Exèresi de ganglions, tumors benignes de parts toves
 • Retirada de material d'Osteosíntesi
 • Cirurgia òssia petita: curetatges, osteotomies dels dits, osteosíntesi d'ossos petits
 • Cirurgia de l'epicondilitis
 • Artroscòpies de genoll
 • Hallux Valgus, Rigidus, Dits en Martell, Osteotomies de Weil
 • Artrodesis interfalàngiques en deformitats dits peus
 • Rizolisi lumbar

    

CIRURGIA MENOR AMBULATÒRIA


Fa referència a procediments clínics de poca envergadura i que el malalt torna al seu domicili o residència una vegada finalitza el procediment.

 • Procediments d'exèresi de material d'osteosíntesi com agulles de Kirschner o cargols que puguin realitzar-se amb anestèsia local  
 • Onicoexèresi

HOSPITAL DE DIA

 • Teràpia analgèsica lumbar : infiltracions peridurals

    

UCE 1 – 2


Fa referència a l'Unitat de Curta Estada, per un o dos dies. Exemples:

 • Reconstrucció artroscòpica del LCA del genoll  
 • Cirurgia descompressiva subacromial  
 • Cirurgia tendinosa de la mà
 • Els mateixos processos de l'UCSI en cas d'indicació mèdica, per exemple un malalt/malalta amb Diabetis Mellitus

   

   

  El Dr. Pelfort és responsable també de la Medicina Física i Rehabilitació

 

Consorci Sanitari de l’Anoia · Hospital d’Igualada
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Nou codi tipus   logo xarxa
Data última actualització: 13/05/2019