Cirurgia general i especialitats quirúrgiques

Cirurgia general i especialitats quirúrgiques
 Dr. Rubén Hernando,Director del Servei
Av. Catalunya, 11
08700   Igualada   (Barcelona)
T. 93 807 55 00
rhernandocsa.cat
www.csa.cat

El Servei de Cirurgia General està integrat per metges especialistes dedicats al tractament quirúrgic de les malalties digestives, endocrines i de la paret abdominal.

Les especialitats quirúrgiques inclouen tots aquells especialistes dedicats a l'Oftalmologia, Otorinolaringologia, Urologia, Cirurgia Vascular, Maxil·lofacial i Cirurgia Plàstica i reparadora

 

 Descripció del servei

El Servei de Cirurgia disposa de 6 quiròfans de cirurgia major i 2 de cirurgia menor, una planta d'hospitalització convencional i una unitat d'hospitalització sense ingrés, on ingressen els pacients que tornen a casa el mateix dia de la seva intervenció. 

 Nivells assistencials

Cirurgia general i digestiva

 • Integrants:
  • Dr. Rubén Hernando, Director del Servei
  • Dr. Pere Besora, cap clínic
  • Dr. David Salazar
  • Dr. Xavier Viñas
  • Dr. Enric Macarulla
  • Dr. Daniel Carmona
  • Dr. Ramon Claveria
  • Dr. Hasan Janafse
  • Dr. Josep M. Abad
  • Dr. René Rodríguez
  • Dr. Josep Camps
  • Dr. Luis Vega
 • Serveis que ofereix:
  El Servei de Cirurgia General està distribuït en 5 unitats funcionals que permeten una atenció més especialitzada:

1.- UDR :

La UDR (Unitat de diagnòstic ràpid), es responsabilitza de diagnosticar i tractar amb la màxima celeritat i en un context multidisciplinari, les neoplàsies digestives.

També es fa càrrec de la cirurgia colo-rectal laparoscòpica i càncer de recte.

2.- Unitat de coloproctología:

Diagnòstic i tractament de la patologia ano-rectal.

3.- Unitat de cirurgia endocrina:

Tractament quirúrgic de la patologia del tiroides dins d'un grup multidisciplinar.

4.- Unitat del tracte digestiu superior i paret abdominal

Cirurgia del càncer gàstric, reflux Gastroesofàgic, acalàsia i la cirurgia de paret complexa (recidives) o laparoscòpica (eventració y hèrnia inguinal).

5.- Unitat de cirurgia pediàtrica:

Cirurgia d'hèrnia, fimosi i criptorquidia.

6.- Unitat de patologia mamària :

Diagnòstic i tractament de la patologia mamària benigne i maligne.

Cirurgia maxil·lofacial

 • Integrants:
  • Dra. Adaia Valls
 • Serveis que ofereix: Cirurgia de la patologia benigne i maligne de cara i boca

Cirurgia plàstica

 • Integrants:
  • Dr. Joan Basas
 • Serveis que ofereix:
  Cirurgia de lesions facials i neoplàsies de pell. Reconstrucció mamària post-càncer i dermolipectomies abdominals.

Cirurgia vascular

 • Integrants:
  • Dra. Elisabeth Ferraz 
  • Dr. Carlos Vàsquez
 • Serveis que ofereix:
  Patologia quirúrgica arterial i venosa d'extremitats inferiors. Cirurgia de la hiperhidrosi i de troncs supraortics

Oftalmologia

 • Integrants:
  • Dra. Janny Arones (coordinadora)
  • Dr. Àngel Asensi
  • Dr. Josep Ferrera
  • Dr. Douglas Morales
 • Serveis que ofereix:
  Cirurgia de la cataracta. Trastorns de la visió. Optometries

Otorrinolaringologia

 • Integrants:
  • Dra. Lídia Ramos
  • Dra. Susana Gallego
 • Serveis que ofereix:
  Cirurgia de l'amígdala i patologia auditiva. Neopàsia laringe

Urologia

 • Integrants:
  • Dr. Dionisio Luque
  • Dr. Jerónimo Gomez
 • Serveis que ofereix:
  Cirurgia de la pròstata, vies urinàries i bufeta urinària.
  Tumors i litiasi renals

 

Consorci Sanitari de l’Anoia · Hospital d’Igualada
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Nou codi tipus   logo xarxa
Data última actualització: 13/05/2019