Anestesiologia i Medicina crítica

Anestesiologia i Medicina crítica
 Dr. Josep M. Bausili, director del Servei
Av. Catalunya, 11
08700   Igualada   (Barcelona)
T. 938075500
jbausilicsa.cat
www.csa.cat

El Servei d'Anestesiologia i Medicina Crítica atenem els pacients ingressats a l'Hospital que necessitin l' aplicació dels coneixements, tècniques o procediments que depenguin de les nostres especialitats.

El Servei d' Anestesiologia i Medicina Crítica és un servei central productor de serveis intermedis amb estreta interrelació amb els proveïdors directes per atendre amb efectivitat les necessitats dels nostres pacients.

 

 Descripció del servei

El Servei d'Anestesiologia i Medicina Crítica és un servei clínic a qui li corresponen les següents responsabilitats:

 • La medicina perioperatòria: el tractament mèdic del pacient quirúrgic des de la indicació quirúrgica fins a l' alta de l'hospital. La seva missió fonamental és possibilitar la intervenció quirúrgica, cuidant i protegint la vida del pacient, davant la cirurgia i amb els procediments més segurs.

   

 • La reanimació i el tractament intensiu de situacions d'alteració vital, des de la reanimació cardiopulmonar fins a les cures i vigilància intensives del malalt greu mèdic, quirúrgic i cardiològic

   

 • El tractament del dolor , des del dolor agut postoperatori fins el dolor crònic en tots els seus nivells

   

 • L' assistència per a la sedació , anestèsia , analgèsia en àrees diagnòstiques o terapèutiques no quirúrgiques i sales de part.

   

 • Participació en la docència en les matèries corresponents en alumnes de pre i post grau, professionals sanitaris i altres alumnes i responsables directes de la formació especialitzada dels metges residents d' Anestesiologia i Reanimació.

   

 • Gestió d'àrees assistencials de l' Hospital on el nostre treball especialitzat, com a experts, pugui resultar decisiu en el tractament dels pacients de reanimació polivalent, de cirurgia sense ingrés i de curta estada.

   

Aquests camps tan amplis, sobretot la reanimació i el dolor, que no són camps exclusius sinó que es comparteixen amb altres especialitats.

Cliqueu la imatge per veure el document informatiu
Cliqueu la imatge per veure el document informatiu
Full informatiu Anestesiologia
Full informatiu Anestesiologia

NIVELLS ASSISTENCIALS:

Anestesiologia

Equip Anestesiologia
Equip Anestesiologia

Integrants:

 • Dr. Víctor Murga
  Metge especialista consultor
  Coordinador del Servei
  Responsable del Dolor agut
 • Dr. Alfonso Alonso
  Metge especialista consultor
  Coordinador del Bloc quirúrgic
 • Dr. Santiago Abreu
  Metge especialista adjunt
 • Dr. Alberto Frascari
  Metge especialista adjunt
 • Dr. Josep Genís
  Metge especialista sènior
  Responsable Docència i tutor dels metges residents
  Coordinador de la Unitat d'analgèsia obstètrica
 • Dra. Ana Pedregosa
  Metge especialista adjunt
  Coordinadora del Programa d'estalvi de sang i alternatives a la transfusió
  Responsable anestèsica de cirurgia oncològica
 • Dra. Ana Pedrero
  Metge especialista adjunt
 • Dr. Joaquim Sabater
  Metge especialista adjunt
  Coordinador de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés
 • Dr. Jordi Parera
  Metge especialista adjunt

Serveis que ofereix:

 • Atenció continuada 24 hores
 • Valoració i tractament del risc anestèsic/quirúrgic previ a tot procediment quirúrgic (Consulta Externa)
 • Tècniques anestèsiques generals i locorregionals adaptades al pacient i al tipus d'intervenció (Bloc quirúrgic central)
 • Sedació per procediments diagnòstics: radiologia, digestologia, cardiologia, etc
 • Tractament postoperatori immediat segons patologies del malalt i segons la intervenció, des del dolor postoperatori, la temperatura i les necessitats de transfusió
 • Tècniques específiques de control de la Via Aèria (fibroscop, videolaringoscòpia, etc)
 • Ecografia per anestèsia regional i col·locació de les vies venoses centrals
 • Monitorització hemodinàmica contínua: tècnica d'eco doppler, Vigileo i Swan-Ganz
 • Ventilació controlada: invasiva i no invasiva. Intubació selectiva
 • Anestèsia per especialitats incloent anestèsia pediàtrica, obstètrica i geriàtrica. Obesitat mòrbida
 • Col·locació de vies venoses: centrals i a pediatria

Medicina Crítica

Equip Medicina Crítica
Equip Medicina Crítica

Integrants:

 • Dr. Faraidun Ehsan
  Metge especialista consultor
  Coordinador donació òrgans
 • Dra. Montserrat Casanovas
  Metge especialista consultor
 • Dr. Zoran Josic Papic
  Metge especialista Sènior
 • Dr. Lluís Ribera
  Metge especialista adjunt
 • Dr. Rafael Rodríguez
  Metge especialista sènior
 • Dr. Josep M. Soto
  Metge especialista consultor
  Coordinador del Grup de docència Suport Vital i de l'Emergència Intrahospitalària

Serveis que ofereix:

Tractament global del malalt greu mèdic, quirúrgic i cardiològic

 • Vigilància i tractament intensiu en atenció continuada les 24h
 • Control de la via aèria i oxigenoteràpia. Fisioteràpia respiratòria
 • Ventilació mecànica (invasiva i no invasiva)
 • Control hemodinàmic (monitorització contínua, Tècnica de Swan-Ganz i Vigileo)
 • Nutrició parenteral, enteral i perifèrica intravenosa
 • Traqueostomia percutànea
 • Marcapassos provisional percutani
 • Suport vital i atenció immediata de les emergències intrahospitalàries
 • Tractament intoxicacions agudes, hemodiàlisis, alteracions de la consciència, etc
 • Atenció continuada del síndrome coronari agut

Unitat de Dolor Crònic

Integrant:

Dr. Sergi Suárez
Dr. Sergi Suárez

 • Dr. Víctor Murga
  Metge especialista consultor
 • Dr. Sergi Suárez Díaz
  Metge especialista adjunt

Serveis que ofereix:

Especialment el tractament de qualsevol dolor crònic

 • Dolor crònic de la columna vertebral
 • Dolor neuropàtic
 • Infiltracions espinals i de les articulacions
 • Tractametns percutanis miofacials
 • Estimulació elèctrica transcutània-TENS
 • Tractaments intravenosos i tècniques d'infusió espinal
 • Interconsultes hospitalàries de dolor agut i oncològic

Programes assistencials

 • Programa Dolor Agut postoperatori
  Dr. Víctor Murga
 • Programa d'Estalvi de Sang i alternatives a la transfusió
  Dra. Ana Pedregosa
 • Programa Formació continuada en Anestesiologia i Medicina crítica
  Acreditat pel Consell Català de la Formació Mèdica Continuada
  Dr. Santiago Abreu

Informació als pacients

 • Informació de l'Analgèsia pel treball de part
 • Informació de l'Anestèsia

Docència

 • Pre i post grau
  En conveni amb les Universitats: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat de Barcelona i Universitat de Manresa

  Unitat docent:

 • Metges Residents d'Anestesiologia i reanimació (MIR)
  Servei acreditat per la formació de metges especialistes (ministerio de Educación i Ciencia)

Els metges MIR han d'adequar els seus coneixements teòrics a la pràctica assistencial, desenvolupant el seu procés formatiu amb una responsabilitat creixent i una supervisió decreixent.

Cursos periòdics

 • Suport Vital Bàsic i Avançat
 • Maneig de la Via Aèria i Oxigenoteràpia
 • Dolor Agut
 • Reconeixement i valoració de la gravetat clínica
 • Col·laboració amb l'Escola Internacional d'Endoscòpia Ginecològica

Línies de recerca 

 • Alternatives en Analgèsia obstètrica
 • Bacterièmies relacionades amb els catèters venosos centrals
 • Control de la temperatura perioperatòria
 • Seguretat clínica al quiròfan i a crítics
 • Programa de Recuperació Millorada en cirurgia abdominal, cirurgia protèsica de genoll i maluc i cirurgia ginecològica
 • Pneumònia nosocomial

 

El desembre del 2010 es va rebre el Certificado de reconocimiento a la Unidad de Cuidados Intensivos de l'Hospital d'Igualada per haver aconseguit l'objectiu de reducció de la taxa de bacteriemia en el projecte Bacteriemia Zero del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Certificat reconeixment UCI

 

Consorci Sanitari de l’Anoia · Hospital d’Igualada
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Nou codi tipus   logo xarxa
Data última actualització: 13/05/2019