Unitat Funcional expertesa en síndromes de sensibilització central

Sota la denominació de Síndrome de Sensibilització Central (SSC) s'agrupen un conjunt de malalties que podrien tenir un origen fisiopatològic comú. Així, la Fibromiàlgia (FM), la Síndrome de Fatiga Crònica (SFC) i la Sensibilitat Química Múltiple (SQM) constitueixen tres de les malalties més paradigmàtiques del SSC.

La Unitat d'Expertesa de Síndromes de Sensibilització Central (UE SSC), està en funcionament des de l'any 2017.

És una unitat multidisciplinària formada per professionals de medicina de família, medicina interna, reumatologia, psicologia clínica, psiquiatria, rehabilitació, així com altres especialitats que es considerin necessàries. La UE és el garant del desenvolupament i seguiment del programa terapèutic de la SSC a les Àrees Bàsiques de Salut.

Els serveis que s'ofereixin són - Diagnòstic, tractament i seguiment de pacients amb fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica. (Els casos de sensibilitat química múltiple seran derivats a un altre centre) - Consulta de complexitat alta d'aquestes patologies - Conciliació terapèutica - Grups de teràpia psicoeducativa - Grups de fisioteràpia - Consulta amb internista, rehabilitació, psiquiatria segons necessitats del pacient - En un futur s'oferirà consulta amb teràpia ocupacional, treball social i teràpies de rehabilitació alternatives.

Consorci Sanitari de l’Anoia · Hospital d’Igualada
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Nou codi tipus   logo xarxa
Data última actualització: 16/01/2019