Unitat Funcional de mama

El càncer de mama és un problema de salut pública i és la primera causa de mortalitat per càncer en dones.

logo UFCM

Entre els anys 1.975 i 1.995 hi ha una evolució ascendent en la taxa de mortalitat per càncer de mama amb un augment del 45% dins d'aquests 20 anys. En el període 1.995-2.001 la seva incidència ha anat augmentant any rere any, però la seva mortalitat ha anat disminuint.

En el Plans de Salut Pública de Catalunya es fa el propòsit de disminuir la taxa de mortalitat principalment augmentant els programes de cribratge a fi i efecte de diagnosticar precoçment el càncer per obtenir un millor pronòstic. A dia d'avui el 100% de les dones catalanes entre 50 i 69 anys ja estan englobades en programes de cribratge del càncer mama.

Conscient de la problemàtica que implicava el càncer de mama, als anys 70 el Professor Charles Marie Gros evocava el concepte de Sinologia com a ciència que estudia la glàndula mamària demanant la seva consideració com a especialitat, justificada per la peculiaritat de l'òrgan a estudiar, la necessitat de mitjans específiques per al seu diagnòstic, el tractament diferenciat de les seves malalties i la repercussió positiva de la seva aplicació a la pràctica.

Un cop acceptada la necessitat d'aquesta nova especialitat, però donades les dificultats jurídiques per a la seva aplicació, s'intenta solucionar la problemàtica apareguda amb la creació d'Unitats Funcionals de Patologia Mamària.

Dins d'aquestes Unitats s'integren una sèrie d'especialistes relacionats amb la Patologia Mamària i amb una formació global i intensiva de la malaltia i altres especialistes amb dedicació a la parcel·la de la seva especialitat que tracta sobre les afeccions de la glàndula mamària.

Per a integrar tot aquest grup de professionals de diferents especialitats però amb un interès comú es funda al novembre de 1.980 la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria amb el Dr. Miquel Prats i Esteve com a primer President y amb La Revista de Senología y Patología Mamaria que s'edita de forma continuada des del 1.997 com a vehicle d'expressió de la Societat. Dins d'aquesta Revista s'admeten articles de les diferents especialitats implicades en la Sinologia.

L'any 1.999 l'EUSOMA (European Society of Mastology) en una reunió celebrada a Leuven, un grup d'experts exposen els estàndards necessaris per formar Unitats De Patologia Mamària a Europa.

Aquesta normativa considerada molt exigent i reservada a Hospitals de tercer nivell va ésser matisada per la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria que va establir els seus propis criteris d'acreditació, més assumibles per hospitals comarcals.

La Unitat Funcional de Mama de l'Hospital d'Igualada inicia la seva activitat al gener de 2014, amb una consulta on l'equip quirúrgic i oncològic  informen a les pacients i proposen un tractament conjuntament i en una mateixa consulta. Tots els casos que es veuen a la Unitat es presenten al Comitè de Tumors per planificar el tractament i per avaluar els casos que plantegen problemes diagnòstics. Es tracta d'un comitè pluridisciplinar on hi participen tots els professionals implicats en la patologia, inclosa una radioterapeuta de l'ICO.

S'ha creat la figura de la gestora de casos que s'ocupa de programar les primeres visites i controlar les demores de tots els circuits i processos i avançar les proves que siguin prioritàries. També rep les trucades de les pacients atenent les seves inquietuds i valora la necessitat de suport psico-social. Es disposa també d'un psicooncòleg per ajudar a les pacients i familiars per afrontar la malaltia en les millors condicions i millor estat d'ànim.

Mama

L'equip quirúrgic és específic, està format per un anestesista amb especial dedicació a la patologia de mama i instrumentistes amb llarga trajectòria de treball a la Unitat.

En el postoperatori les voluntàries de l'Associació Contra el Càncer visiten les pacients que queden ingressades i expliquen les seves vivències personals per donar un missatge positiu. Durant l'ingrés, les pacients intervingudes de limfedenectomia són valorades pel fisioterapeuta que els ensenya uns exercicis i els dóna uns consells per tal de prevenir el limfedema.

Durant els tractaments amb quimioteràpia les infermeres d'oncologia aconsellen i donen mesures per prevenir i pal·liar els efectes adversos del tractament  i sobre qüestions estètiques.

També disposem d'un programa per a les pacients que han superat un càncer de mama amb un protocol de seguiment per a detecció precoç de la recidiva, control de la salut òssia i promoció de la salut amb canvi d'hàbits i reducció dels riscos.

En resum, un equip de professionals amb especial dedicació a les malalties de la glàndula mamaria per a oferir un ràpid diagnòstic i el millor tractament personalitzat.

Consorci Sanitari de l’Anoia · Hospital d’Igualada
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Nou codi tipus   logo xarxa
Data última actualització: 01/04/2019