Protecció de dades de carącter personal

Informació sobre la confidencialitat
de les dades de caràcter personal
De conformitat amb el que disposen els articles 4, 5 i 6 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, el Consorci Sanitari de l'Anoia posa en el seu coneixement que disposa d'un fitxer amb dades de caràcter personal denominat Fitxer de Pacients.

La finalitat de la creació d'aquest fitxer és disposar de dades personals per al tractament medicosanitari dels usuaris del nostre centre.

Els destinataris de la informació són tots els departaments del Consorci Sanitari de l'Anoia, també els estaments oficials públics o privats que, per obligació legal o necessitat material, hagin d'accedir a les dades dels pacients per a la correcta prestació de l'assistència medicosanitària, que és la finalitat última del tractament d'aquestes dades.
Es preveu la cessió de les dades incloses en aquest fitxer al Departament de Salut, al Servei Català de la Salut, a l'Institut Català de la Salut i a altres entitats d'assegurança privada amb les quals els pacients tinguin una relació contractual.

Sigui quina sigui la circumstància, l'usuari té dret a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel•lació de les seves dades, incloses al Fitxer de Pacients del Consorci Sanitari de l'Anoia. Per exercir aquests drets heu d'emplenar l'imprès i remetre'l a la Unitat d'atenció al Ciutadà.

En els documents adjunts i en la mateixa Unitat us facilitaran els formularis per a l'exercici dels drets i us aclariran els dubtes que pugueu tenir respecte al contingut d'aquest document.
Consorci Sanitari de l’Anoia · Hospital d’Igualada
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Nou codi tipus   logo xarxa
Data śltima actualització: 13/05/2019