Postura neutra

Hem vist la importància que en biomecànica té que les vèrtebres es mantinguin en paral·lel durant el moviment i l'esforç. La postura que compleix aquest requisit és la postura neutra, postura que hem d'adoptar enfront qualsevol activitat d'esforç on hi participi la columna.

Exercici d'integració postural de la postura neutra:

Escola esquena
Escola esquena

Escola esquena
Escola esquena

  • 1) Posició inicial: cames lleugerament separades, el cos recte, mans sobre el cap, mirada endavant i colzes endarrere.

  • 2) Segon pas: conservant la mateixa posició, flexionar els malucs i els genolls.

  • 3)Tercer pas: en bloc inclinar el cos de forma que quedi quasi paral·lel al terra, controlant que no augmentin les corbes lumbar ni dorsal. Per millorar aquest control podem utilitzar un pal d'escombra vigilant que es mantingui en contacte amb el cap columna dorsal, lumbar i sacre.

  • 4) Quart pas: refer a l'inrevés els moviments anteriors. Reposem uns segons i tornem a iniciar l'exercici.

Consorci Sanitari de l’Anoia · Hospital d’Igualada
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Nou codi tipus   logo xarxa
Data śltima actualització: 01/04/2019