Introducció a l'ergonomia

L'ergonomia procura que tots els elements que envolten l'individu s'adaptin a la persona, perseguint el màxim confort i economia a l'esforç, però a vegades necessita per ser efectiva, la realització i automatització de tot un seguit de pautes de protecció vertebral que es concreten en normes de prevenció:

  • Utilitzar recolzaments anteriors.
  • Valorar la qualitat ergonòmica (comprovar l'alçada de taules, cadires, etc).
  • Cura personal (pauses, estiraments i potenciació muscular).

Per valorar l'alçada de les taules hem de col·locar l'avantbraç sobre el taulell i anivellar l'alçada fins que el colze es mantingui a 90º i l'espatlla tingui el braç junt al tronc sense elevar-la.

Escola esquena

Les cadires s'han de poder regular de forma que el genoll i el maluc es mantinguin amb una flexió de 90º i els peus descansin sobre el terra, deixant sempre una separació enttre la vora de la cadira i la cara posterior del genoll a fi d'evitar compressions vasculo-nervioses.

Consorci Sanitari de l’Anoia · Hospital d’Igualada
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Nou codi tipus   logo xarxa
Data última actualització: 16/01/2019