Avís legal reclamacions

De conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que consigneu en aquest document constaran en el registre de gestió de suggeriments, queixes i reclamcions. La finalitat d'aquest fitxer és servir de font d'informació als programes de millora de la qualitat del sistema sanitari públic. En lliurar les vostres dades, n'autoritzeu la comunicació als organismes i/o centres que, d'acord amb la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, requereixen d'aquest accés per tramitar i dur a terme la vostra sol·licitud en l'àmbit de les funcions reconegudes en la Llei esmentada. Lòrgan responsable d'aquest fitxer és l'Àrea de Serveis i Qualitat del Servei Català de la Salut (travessera de les Corts, 131-159, Edifici Olímpia, 08028 Barcelona). Podeu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació d'aquestes dades davant d'aquesta Àrea.
Emplenant aquest full i acceptant aquest avís legal, autoritzeu expressament el CatSalut perquè pugui demanar als centres sanitaris la vostra història clínica i accedir-hi quan sigui necessari per tramitar la vostra reclamació.

Consorci Sanitari de l’Anoia · Hospital d’Igualada
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Nou codi tipus   logo xarxa
Data última actualització: 01/04/2019