Avís legal general

Responsable del tractament de dades

 

Finalitat

Al Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA) tractem la informació facilitada per les persones interessades en els nostres serveis amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin a través dels formularis de la web.

Al CSA no recopilem informació d'identificació personal amb altres finalitats que la d'informar (butlletí ), recollir escrits dels usuaris per tramitacions diverses (contacta amb nosaltres), o la de recollir informació curricular (introdueix el teu currículum) que voluntàriament els ciutadans omplen. Ens remetem als diferents avisos legals que surten en tots i cadascun dels espais per deixar informaci

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que la persona interessada sol·liciti la seva suspensió en exercir els seus drets sobre les dades.

 

Legitimació

Qualsevol informació i dades que els usuaris omplen en aquesta web, està basada en el consentiment que sol·licitem a les persones interessades en el moment de fer la petició de dades de contacte i on l'accepten expressament.

 

Destinataris

El CSA no cedeix dades a tercers a excepció que una llei o resolució judicial disposi el contrari.

La informació recopilada a través dels formularis de la web es emmagatzemada en servidors allotjats en el CPD ubicat dins el propi Hospital d'Igualada - CSA. Tots els sistemes compleixen amb les normes de seguretat d'accés digital i físic.

 

Drets

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en el CSA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades indexactos o, si escau, sol·licitar la seva suspensió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El CSA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Procedència

Totes les dades es recullen directament del lloc web i sempre després que l'interessat els faciliti a través dels formularis habilitats per a tal ús. No s'adquireixen per cap altre mitjà.

La política de cookies que utilitza el lloc estan detallades en l'enllaç corresponent a peu de pàgina. Només es guardaran en el navegador després d'haver rebut consentiment explícit (mai per omissió o navegació) de l'usuari. El nivell de registre de cookies pot ser variat en qualsevol moment per l'usuari des de l'eina que la mateixa WEB proporciona.

 

Consorci Sanitari de l’Anoia · Hospital d’Igualada
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Nou codi tipus   logo xarxa
Data última actualització: 13/05/2019