Avís legal formulari treball

Ens plau comunicar-li que amb data d'avui donarem registre a la seva sol·licitud de treball.
Conservarem les seves dades durant un any i si es produeix una necessitat ajustada al seu perfil ens posarem en contacte amb vostè.
La informació facilitada serà tractada per mitjans informàtics. Les dades personals que hi figuren seran incorporades en la nostra base de dades per a una futura selecció de personal, sota la custòdia del CSA. En qualsevol moment pot exercir el seu dret d'accés, rectificació i oposició sobre les dades incorporades (art. 5 de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Llei 15/1999)
Li agraïm el seu interès per formar part de la nostra empresa.

Consorci Sanitari de l’Anoia · Hospital d’Igualada
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Nou codi tipus   logo xarxa
Data última actualització: 01/04/2019