Docència

L'activitat docent de l'Hospital d'Igualada endegada ja de fa molts anys, va experimentar una consolidació en ser acreditat com a Hospital Docent l'any 2005.

L'estímul de la docència en el nostre centre, es potencia no solament en l'aspecte quantitatiu amb el constant increment del currículum formatiu, sinó també i especialment, en l'aspecte qualitatiu, tenint en compte en primer lloc un tipus de docència que pretén millorar la nostra atenció al pacient, ja que en ell basem tota la nostra formació, sense oblidar la qualitat en el treball dels professionals.

A fi d'assolir el màxim nivell possible de competències d'aprenentatge, basem l'aspecte docent en el que aprèn, on el docent és un facilitador i no un transmissor de coneixement.

En l'àmbit docent hi destaquem l'avaluació formativa sense menysprear la sumativa. L'avaluació formativa ens permet reforçar l'aprenentatge de l'alumne, tot detectant les mancances i potenciant els punts forts.

L'aprenentatge de certes competències com són la comunicació, la relació amb el pacient i amb els companys, els aspectes ètics, són bàsics en el nostre pla de formació.

Coordinadors:

  • Dr. Joan Carles Mateu, cap d'Estudis, Docència i Investigació. jmateu@csa.cat

Administratius.

Telèfon: 938075500

 

Consorci Sanitari de l’Anoia · Hospital d’Igualada
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Nou codi tipus   logo xarxa
Data última actualització: 23/03/2018